Šachistům se daří

Dne 20.2.2019 se děti z šachového kroužku z DDM Planá pod vedením pana Václava Hrbáčka zúčastnily Krajského kola přeboru škol  v šachu za šk. rok 2018/2019. Reprezentovali nás: Marešová Denisa z 2.A, Nejedlý Jakub z 9.C, Nádaský Vojtěch ze 7.B, Bui Lukáš ze 7.B a Doan Lukáš ze 7.A. V kategorii pro 2. st. ZŠ získali úžasné 2. místo a tím si také zajistili postup do republikového kola které se v letošním roce bude konat 17. - 19.6.2019 ve Zlíně. 

Všem účastníkům gratulujeme a patří jim velké díky za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy. Díky také patří panu Václavu Hrbáčkovi jakožto vedoucímu šachového kroužku v DDM.

                                                                                                                           za DDM Daniela Líbalová

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.