Šablony II

Nový projekt na naší škole

            Sotva na naší škole skončil jeden z projektů, škola je již v dalším projektu.

Minulý projekt, který probíhal na naší škole od ledna 2017 do prosince 2018. Součástí tohoto projektu OP VVV, který byl nazýván jako Šablony I, byly různé druhy šablon, které naší škole zajistily fungování školního psychologa, školení pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, logické a deskové hry pro žáky. V tomto projektu škola využila v období 24 měsíců cca 1,5 mil. korun.

Následujícím projektem, který bude na naší škole probíhat další dva kalendářní roky, jsou pokračující Šablony II, které mají naší škole nejen zajistit výše uvedené aktivity, které jsou již našim učitelům i žákům známy, ale rovněž bychom chtěli nabídnout tandemovou výuku, badatelskou výuku, aktivity spojené s informační technikou, projektové dny a některé z aktivit by mělo využít i zájmové vzdělávání, což je v případě naší školy školní družina i dům dětí a mládeže. V tomto projektu má možnost naše škola čerpat během dvou let více než dva miliony korun, takže se budeme všichni těšit na další zpestření výuky pro naše žáky.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.