S LESNÍKEM DO LESA

Na 21. května 2013 připravila nadace Dřevo pro život ve spolupráci s firmou STORAENSO WOOD PRODUCTS PLANÁ, s.r.o. pro naši školu akci „DO LESA S LESNÍKEM“, které se zúčastnili všichni žáci 4. tříd.  Jednalo se již o II. ročník, který  proběhl na Kladské ve CHKO Slavkovský les za účasti lesních správců a zaměstnanců firmy STORA ENSO. 

V nádherné přírodní oblasti se na šesti stanovištích děti seznámily s činností lesních hospodářů – jejich péčí o les. 

Žáci poznávali živočichy i rostliny našich lesů, učili se měřit objem i výšku stromů pomocí speciálních přístrojů a po ukázce sázení sazenic si každý z žáků zasadil vlastní smrček. Na jednom ze stanovišť probíhala ukázka těžby dřeva a jeho využití, kde děti shlédly i práci při kácení stromů. Za pomocí zaměstnanců firmy STORAENSO si žáci sestavili vlastní lavičku z připraveného dřeva. 

V závěru celého dopoledne se s námi organizátoři této „výuky v lese“  rozloučili drobnými dárky pro naše děti. 

Celá akce byla dlouhodobě připravována  ředitelem společnosti STORA ENSO Ing. Radkem Peckou ve spolupráci s nadací Dřevo pro život. Děkujeme za pečlivě připravenou akci. 

Mgr. Martina Šlapáková, Mgr. Renata Sedláčková, Mgr. Michal Štefl a žáci ZŠ Planá.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.