Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení volného dne (tzv. „ředitelského volna“) podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Ředitel Základní školy Planá, příspěvková organizace oznamuje vyhlášení „ředitelského volna“ na pátek 2. května 2014 a pátek 9. května 2014.

Důvodem vyhlášení volných dní jsou organizační důvody základní školy.

Náhradní program pro žáky, např. ve školní družině nebo domě dětí a mládeže, škola nezajišťuje.

Školní jídelna bude rovněž uzavřena.

 

Mgr. Luboš Beran,

ředitel školy 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.