Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení volného dne (tzv. „ředitelského volna“) podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Ředitel Základní školy Planá, příspěvková organizace oznamuje vyhlášení „ředitelského volna“ na čtvrtek 3. ledna 2013 a pátek 4. ledna 2013.

Uzavřena bude též školní družina (v případě potřeby možno využít prostor DDM Planá na základě předchozího nahlášení se nejpozději do čtvrtka 20. prosince 2012 – totéž platí i pro žáky školy, kteří nenavštěvují školní družinu)..

Školní jídelna bude v provozu (cena oběda pro všechny – 49,- Kč)

Mgr. Luboš Beran,
ředitel školy

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.