Recitační soutěž

Dne 10. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Své schopnosti poměřovalo celkem 19 žáků z 10ti tříd.
Všechny děti se rolí recitátorů zhostily, jak nejlépe uměly a všem jim náleží velká pochvala nejen za přednes, ale také za odvahu předstoupit před publikum i neznámé, z řad žáků jiných tříd, ale také z řad rodičů a prarodičů, kteří své děti na soutěž doprovázeli. Proto si také všichni odnášeli sladkou odměnu.
Úkolem poroty, kterou tvořily paní učitelky Provazníková, Šlapáková a Vodrážková, bylo vybrat z každého ročníku jednoho postupujícího, který bude naši školu reprezentovat v Tachově, kde se v březnu bude konat kolo okresní.
Držme tedy palce Elišce Jonášové (2. C), Vojtěchu Henešovi  (3.A) a Andree Stodolové (4. A).
                                                            Mgr. G. Provazníková
Dne 10. 2. 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Své schopnosti poměřovalo celkem 19 žáků z 10ti tříd.
Všechny děti se rolí recitátorů zhostily, jak nejlépe uměly a všem jim náleží velká pochvala nejen za přednes, ale také za odvahu předstoupit před publikum i neznámé, z řad žáků jiných tříd, ale také z řad rodičů a prarodičů, kteří své děti na soutěž doprovázeli. Proto si také všichni odnášeli sladkou odměnu.
Úkolem poroty, kterou tvořily paní učitelky Provazníková, Šlapáková a Vodrážková, bylo vybrat z každého ročníku jednoho postupujícího, který bude naši školu reprezentovat v Tachově, kde se v březnu bude konat kolo okresní.
Držme tedy palce Elišce Jonášové (2. C), Vojtěchu Henešovi  (3.A) a Andree Stodolové (4. A).
                                                                                                                                        Mgr. G. Provazníková
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.