První okamžiky v naší třídě 1.B

Máme za sebou 2 měsíce školní docházky a již toho hodně umíme. Jsme šikovní a tak jsme si  písmenka i vymodelovali.
Byli jsme už i na několika vycházkách, kde
jsme se dozvěděli zajímavé věci o přírodě a poznávali jsme druhy stromů, plodů a listů. Na jedné vycházce jsme si také vyráběli skřítky Podzimníčky. Vycházky se nám všem moc líbily.
Máme za sebou 2 měsíce školní docházky a již toho hodně umíme. Jsme šikovní a tak jsme si  písmenka i vymodelovali.
Byli jsme už i na několika vycházkách, kde
jsme se dozvěděli zajímavé věci o přírodě a poznávali jsme druhy stromů, plodů a listů. Na jedné vycházce jsme si také vyráběli skřítky Podzimníčky. Vycházky se nám všem moc líbily.
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.