První krůčky máme za sebou

Ve školním roce 2013/2014 byly na naší škole otevřeny tři první třídy s celkovým počtem 81 dětí a přípravná třída s 8 dětmi.

Pondělí 2. září se pro ně stalo velkým dnem a ve svých třídách je přivítaly třídní učitelky Mgr. Libuše Floriánová (1.A), Mgr. Gabriela Provazníková (1.B), Mgr. Jiřina Wurmová (1.C) a paní Marie Braucci (přípravná třída). Pozdravit a popřát dětem úspěšný školní rok přišli také ředitel školy Mgr. Luboš Beran, zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Blanka Iccacová a starostka města Planá Mgr. Martina Němečková.

Slavnostní setkání proběhlo v příjemné atmosféře za doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců.... . Děti měly na lavicích připraveny nové učebnice a pracovní sešity. Dárkové balíčky byly zakoupeny ze sponzorského daru, který škole věnovaly plánské maminky, pořádající burzu dětského oblečení.

V dětských tvářích se střídala radost, napětí, očekávání a možná i obavy a nejistota z neznámého. Své zábrany však záhy děti odhodily a na konci první vyučovací hodiny jim oči jen zářily.

Kromě možnosti navštěvovat ráno i odpoledne školní družinu a stravovat se ve školní jídelně byly prvňáčkům nabídnuty také zájmové kroužky,  zprostředkované DDM.

Na závěr vyslovme přání, aby se dětem ve škole líbilo a aby je píle a chuť do učení jen tak neopustily!

za učitelky prvních tříd Mgr. Gabriela Provazníková

Fotogalerie zde: plus.google.com/photos/106200059078811137581/albums/5919050790127927169

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.