Projekt RAMPPS VIP III

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb ? školní psychologové a speciální pedagogové nadále ve školách.

V lednu 2012 po nesnadných peripetiích bylo spuštěno pokračování projektu k podpoře zřizování a rozvoje školních poradenských pracovišť ve školách. Prvopočátek projektu je datován k září 2005 a naše škola je trvale v projektu zapojena. Od letošního kalendářního roku pokračuje ve své třetí fázi označené jako VIP III financované prostředky z evropských fondů za účasti státního rozpočtu ČR. Po dramatickém ukončení druhé fáze projektu (VIP II) v září 2011 nebyly vyjasněny otázky dalšího fungování již zbudovaných a funkčních školních poradenských pracovišť zastoupených školními psychology nebo speciálními pedagogy. Z důvodu zajištění plné udržitelnosti těchto pracovišť do budoucna proto byl spuštěn ještě třetí projekt v současném dvouletém modelu, který vedle školních poradenských pracovišť bude dále řešit i otázky dalších součástí českého poradenského systému (PPP, SPC, SVP).

Pro základní školu v Plané z dané skutečnosti vyplývá, že zavedený školní psycholog setrvává ve škole, ve školním roce 2012 ? 13 pracuje v režimu středy nepravidelně a pátky. Pracovní doba je od 7.30 do 13.30 pro přímou práci se žáky. Konzultace s rodiči lze domluvit dle konkrétních možností i v odpoledních časech. Pro činnost školního psychologa platí odborná náplň vymezená generálním souhlasem rodičů platným již od roku 2005, přímá individuální práce s konkrétními žáky je realizována vždy na základě písemného informovaného souhlasu rodičů.

 

PeaDr. et Mgr. Milan Pfeifer

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.