Příměstský tábor o velikonočních prázdninách

čt 2.4. Výlet do Západočeského muzea - Výstava Trnkova zahrada 2
sraz před DDM v 8:30
cena: 150,-Kč

pá 3.4. Výšlap na rozhlednu Vysoká nad Tachovem
sraz před DDM v 8:30
cena:100,-Kč

Přihlášky v DDM nejpozději do  25.3.2015

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.