Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení – školní rok 2016/17

Přihlášky odevzdat řediteli střední školy do 1.3.2017

Přihláška musí být orazítkovaná a podepsaná ředitele ZŠ

Lze podat 2 přihlášky

Státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky absolvují všichni, kdo se hlásí na obory s maturitou.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté  maturitní obory se v 1. kole konají :

1. termín: 12. 4. 2017 – pro 1. školu

2. termín: 19. 4. 2017 – pro 2. školu         

Přijímací zkoušky pro osmiletá a šestiletá gymnázia:

1. termín: 18. 4. 2017 – pro 1. školu

 2. termín: 20. 4. 2017 – pro 2. školu

Náhradní termín pro všechny obory:

11. 5.2017 a 12. 5. 2017

 

Přijímací řízení pro ostatní obory v 1. kole se koná v termínu od 22. do 30. 4. 2017

Výsledky přijímacích zkoušek budou k dispozici od 28. 4. 2017

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách dané střední školy

Zápisový lístek musí být doručen na střední školu nejdéle 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků

 

Školy s talentovou zkouškou

Přihlášky odevzdat nejpozději 30. 11. 2016 řediteli střední školy

Talentové zkoušky se konají od 2. do 15. ledna 2017

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny od 5. do 15. 2.2017

 

přihláška  ke studiu

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.