Preventivní programy

Konec května byl ve znamení prevence. Žákyně 6. ročníků absolvovaly preventivní program Dospívám, ve kterém je zkušená lektorka provedla obdobím, kdy se děvčata pomalu mění v ženu. Seznámila je s jednotlivými fázemi jejich ženských specifik a upozornila na potíže, se kterými se během dospívání mohou potkat.

Žáci 7. ročníků zase objevovali úskalí počítačového světa. Vzhledem k tomu, že počítač se stává mnohdy jediným společníkem dětí, potkávají se častěji s kyberšikanou a sextingem. Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím internetu a mobilního telefonu, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. Mezi další kritéria, která identifikují kyberšikanu, patří fakt, že oběť vnímá to, co se děje, jako nepříjemné a ubližující.  Sexting je poměrně nový fenomén, který je spojen s využíváním informačních a komunikačních technologií mladistvými a dětmi, ale také dospělými. Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov sex a textování, a znamená elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem. Sexting představuje velmi rizikové chování, a to hned z několika důvodů. Jednak potenciálním útočníkům dáváme k dispozici citlivý materiál, který mohou zneužít proti nám, a dále tento materiál může na internetu kolovat několik let nebo může být použit za několik let od svého vzniku.

Lektorka je zajímavou formou upozornila na rizika takového chování, a i když i my pedagogové na rizika upozorňujeme, je dobré, aby žáci tyto informace slyšeli i z jiných zdrojů. Budeme doufat, že se naše společná snaha dopadne na úrodnou půdu.

                                                 Jana Seidlerová, metodik školní prevence

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.