Přespolní běh - okresní kolo

 Opět po prázdninách jsme se vrhli nejen do učení, ale do jednotlivých soutěží, které jsou součástí konfrontací mezi školami. Naši žáci dokázali, že i tělesná výchova je plnohodnotným předmětem, který zaslouží svoji pozornost.

Po atletickém čtyřboji jsme se zúčastnili i přespolního běhu, jehož okresní kolo se konalo v Tachově v pátek 30. září. Na závody jsme přijeli se zástupci všech čtyřech kategorií. Slavili jsme úspěch ve všech těchto kategoriích, ale vezmeme to postupně.

Prvním během byla kategorie mladších žákyň, ve kterém nás reprezentovalo těchto šest děvčat: K. Ščasnárová (2. místo v jednotlivcích), D. Poulová, S. Nováková, A. Fidlerová, N. Opavová a K. Hayerová. Děvčata obsadila v soutěži družstev 4. místo po zdárném absolvování přespolního běhu na 1500 metrů.

Dalšími, kdo nastoupili na trať, tentokrát o délce 2000 metrů, byli mladší žáci. I zde jsme obsadili plně šesticí závodníků ve složení M. Kapolka (suverénní vítěz tohoto běhu),    D. Štrobl, J. Roučka, J. Šroub, R. Švarcbek a J. Šturma. Škoda jen, že chlapcům stačil jejich kolektivní projev „pouze“ na celkové 2. místo, přesto velký úspěch.

Třetím postupným během byla opět distance na 1500 metrů, kterou absolvovaly starší žákyně. Nejen, že P. Bartáková obsadila 3. místo v této kategorii, ale úspěšně ji doplnily i      N. Kubálková, Š. Rabová, L. Lehovcová, D. Rozhoňová a M. Martinkovičová a z této kombinace šesti reprezentantek školy se zrodilo vítězství v kategorii týmů, které znamená postup do krajského kola.

Do kompletní rekapitulace výsledků nám zbývá ještě jeden úspěch a tím bylo celkově druhé místo družstva starších žáků, které předčili pouze atleti z Gymnázia Stříbro, kteří se zúčastnili pouze této kategorie. Naší školu reprezentovali M. Hudec, J. Hayer, J. Veselý,       P. Novák, D. Maščák a A. Alexa.

Na závěr ještě velký dík patří učitelům A. Schreilové a S. Rousovi za kvalitní výuku tělesné výchovy, která přináší své ovoce.

Poslední informace je směrována opět k našim dívkám, kterým budeme všichni přát hodně štěstí a „vytrvalost v nohách“ v krajském kole, které uspořádá opět Tachov ve středu  5. října v areálu zimního stadionu. 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.