Přespání v Tachově s „ Ježíškem“

Paní učitelka Srkalová ze ZŠ Kostelní v Tachově nás pozvala na tuto akci. 12 žáků z naší třídy 5. A pozvání přijali a moc jsme se těšili na 4. a 5. prosince. 
Do Tachova jsme jeli společně vlakem a cestu jsme si užili, už zde byla velká legrace.
Po příjezdu jsme se ubytovali, prohlédli školu a seznámili se žáky 4. A ZŠ Kostelní. Společně jsme napsali svá přáníčka, uvázali k balónkům s napuštěným héliem a vypustili do oblak. Poté jsme navštívili muzeum a kostel, zde byl k vidění překrásný betlém, který byl vyroben u nás v Plané. S paní ředitelkou muzea jsme si povídali o zvycích a významu Vánoc. Po návratu do školy jsme si vyrobili andělíčka a na dobrou noc nán p. učitelky pustily pohádku. Druhý den jsme si nakresli vánoční pohled a napsali přání svým blízkým, který jsme poslali do Božího Daru, zde působí Ježíškova pošta, která rozesílá po celé zemi dopisy, orazítkované symbolem Ježíška. Každý  z nás obdržel velkou nadílka za šikovnost a už nastal čas na společné foto na památku a rozloučení s novými kamarády z Tachova.
Pro každého z nás to byl pěkný zážitek, na který budeme rádi vzpomínat. Tímto bychom rádi poděkovali p. učitelkám, p. ředitelce muzea a všem sponzorům za uspořádání této akce.
 
Žáci 5. A

 

goo.gl/photos/n3Sa4RvKScyFGeyv8

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.