Předvánoční návštěva plánských dětí v Bogenu

Ve středu 18.12.2013 jelo deset žáků plánské základní školy  na adventní návštěvu přátel do  bavorského Bogenu.Tato cesta byla závěrečnou částí projektu, který spolufinancoval Česko-německý fond budoucnosti. Pro německé kamarády a učitele měli naši žáci  připravené  perníkové svícínky a domácí cukroví, které symbolizovalo české Vánoce.  

Cesta utekla rychle, za několik hodin jsme vystupovali ve Štraubingu.  Zde  na nás už  čekala paní učitelka se skupinkou německých žáků. Byli to žáci,  kteří navštěvují volitelný předmět český jazyk. Vzájemné přivítání proběhlo hned na parkovišti. Společně jsme si prohlédli tradiční vánoční trhy. Od "nakupování" se kupodivu nemohli odtrhnout chlapci. Ty totiž zaujalo oddělení elektroniky. 

K večeru jsme  i s německými přáteli  odjeli do Bogenu, kde na nás čekala sváteční večeře. Během slavnostního jídla  jsme  německé přátele seznámili  s tradicemi českých Vánoc.

V 19.00 hodin začínal Adventní koncert.  Koncert byl velice zajímavý, ale ti žáci, kteří se učí němčinu teprve prvním rokem, měli trochu potíže porozumět doprovodnému slovu. S překladem pomohli ti zkušenější.

Ráno po snídani jsme se  rozloučili  a vydali se domů. Cestou se už všichni těšili do Plané  na Zpívání u stromečku a blížící se svátky.

Mgr. Svetlana Gomoláková,

koordinátor projektu

Fotografie z návštěvy Bogenu je zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.