Praha – město kultury

        I v letošním roce naše škola realizovala projekt Praha – město kultury. Tentokrát do Prahy vyjeli žáci 6. ročníků, kteří navštívili Pražský hrad se zaměřením na nejstarší dějiny našeho národa. Děti v areálu Hradu navštívily baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku i Daliborku. Stejně jako dějiny děti bavily i pověsti, jež daná místa opěvují. Jediným kazem byla snad jen hodinová fronta, jež vznikla opatřením správy Hradu kvůli bezpečnosti. Všichni musejí totiž projít bezpečnostními rámy, což vstup do Hradu ztěžuje. V druhé části dne jsme navštívili Vyšehrad, který je historickým hradištěm na skále. Nevynechali jsme ani Vyšehradský hřbitov se Svínem u kostela sv. Petra a Pavla, kde jsou pochovány významné české osobnosti. Od roku 1962 je vyšehradský areál národní kulturní památkou.

        Děti byly úžasně disciplinované, se zájmem poslouchaly pověsti o našich předcích a, sice už s menším nadšením, vypracovávaly i pracovní listy.

        Jsme rádi, že i přes finanční náročnost, se žáci na exkurzi hlásí a my doufáme, že snad své znalosti v budoucím životě zúročí.

                                                          Jana Seidlerová, školní realizátor projektu