Poplatek za kroužek, II. pololetí

Poplatek za zájmový kroužek pro II. pololetí je nutné uhradit v kanceláři DDM nejpozději do 28.2.2014. Výše poplatku je stejná jako v I.pololetí (uvedeno v nabídce kroužků).


 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.