Poděkování

Děkujeme všem, kteří přinesli mnoho užitečných věcí pro mazlíčky do útulku U Šmudlinky.
Doufáme, že příští rok opět přispějete na tuto prospěšnou akci. Protože tímto jistě uděláte pejskům nejen krásné Vánoce, ale příjemnou pohodu i na další dny.
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016.
Za žáky EP   K. Hayerová
             L. Bidlasová
             J. Mikula
             A. Gašparovičová

 

goo.gl/photos/bbnV5fukNdv6NR6k7

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.