Poděkování

Děkujeme organizátorkám burzy dětského oblečení za poskytnutí daru, který je určen žákům 1. stupně Základní školy v Plané.
Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
 
Učitelé a žáci 1. stupně ZŠ Planá

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.