Poděkování

Rádi bychom poděkovali plánským maminkám pořádajícím burzu dětského oblečení za poskytnutí daru, který je určen žákům 1. stupně. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Učitelé a žáci 1. stupně

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.