Pasování prvňáků na rytíře řádu ČTENÁŘŮ

    Pasování prvňáků na rytíře řádu ČTENÁŘŮ

  Městská knihovna Planá pasovala žáky a žákyně 1.A, 1.B, 1.C,  15. – 17.6. 2015, na rytíře řádu čtenářů.

Paní knihovnice si pro děti připravila 3 úkoly, které všichni žáci úspěšně splnili a mohli být pasováni na čtenáře. Samotné pasování žáků probíhalo rytířským mečem z ruky královny a každý čtenář dostal pamětní list a knížku.

Děkujeme za pěkně připravená dopoledne a přejeme mnoho dobrých čtenářů i dalších nápadů pro děti.

                                                                                                                                                                                Mgr. Martina Koťátková

V knize najdeš moudrost, poučení, zábavu. S knihou můžeš prožít dobrodružnou výpravu. Proto knihu čti, važ si jí a měj ji stále rád, pak bude kniha tvůj nejlepší kamarád!

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.