Partnerské setkání škol

Do nového roku s novými přátelstvími

            V předvánočním čase jsme v rámci příhraniční spolupráce škol navštívili naši partnerskou školu Ludmilla-Realschule v Bogenu.

            V průběhu krátkého pobytu stihlo 20 žáků šestého a sedmého ročníku Základní školy Planá poměrně hodně událostí. Vše začalo po příjezdu ubytováním v prostoru společenské místnosti školy a seznámením se s německými kamarády, kteří si nás vyzvedli již před školou po vystoupení z autobusu. Ve společenské místnosti jsme se v kruhu všichni navzájem představili a předali si drobné dárky. Následovalo několik jednoduchých společenských her, ve kterých byla využita bezprostřednost dětského chování a postupně odstraňována jazyková bariéra. Po tomto úvodním uvolnění a protažení následoval oběd ve školní jídelně.

            Odpoledne jsme se přesunuli na bogenskou radnici, kde nás již očekával starosta města Franz Schedlbauer. Pan starosta se osobně pozdravil s řediteli obou škol i ostatními zastupujícími obou stran. Dozvěděli jsme se od něj řadu zajímavostí o historii i současnosti města, vše za podpory obrazového materiálu. Žákům byla připomenuta také myšlenka vzájemné tolerance mezi jednotlivými národy, dnes tak aktuální pro řadu zemí nejen v Evropě.

            Po příchodu do školy jsme urychleně pokračovali ve finálních přípravách na charitativní předvánoční jarmark, jehož výtěžek byl určen na boj proti viru Ebola. Každá třída školy, která má žáky od 5. do 10. ročníku, měla svůj stánek. Samotný jarmark určený všem zájemcům z řad veřejnosti probíhal od 17 do 19 hodin. Během těchto dvou hodin se prodávaly sladké i slané dobroty a různé vánoční dekorace, které dokázali připravit žáci obou škol s pomocí svých pedagogů. Rovněž probíhala kreativní dílna přímo na místě. Zde si mohli vyrábějící prezent odnést nebo podpořit prodej a navýšit tak charitativní výtěžek. Náš stánek byl pochválen jak za krásné výrobky, tak za významnou podporu charity.

            Kdyby někdo myslel, že po tomto programu a následující večeři budou žáci unaveni, byl by na velkém omylu. Po úklidu stánků a vyhrazených prostor školy následovala příprava ležení v tělocvičně. Když už byli všichni ve „společenském nočním oděvu“ následovala ještě řada her, které byli nejakčnější a bez jazykových problémů. Kamarádi z obou jazykových táborů si užili ještě spoustu legrace a příjemné únavy.

            Po krátké noci jsme se opět všichni sešli na společenské místnosti a společně posnídali. Čekal nás přesun českým autobusem do Straubingu na předvánoční trhy na náměstí tohoto historického bavorského města, do kterého jsme přijeli za několik desítek minut, po přejetí řeky Dunaj. Na náměstí ve Straubingu jsme se pokochali předvánoční atmosférou v malém, ale poměrně útulném prostředí tohoto města. Shlédli jsme místní stánky a obchůdky a po příjemně stráveném dopoledni jsme zase v plném počtu zamířili k našemu autobusu, který nás dovezl zpět do Bogenu.

            Ve škole v Bogenu končil náš dvoudenní program obědem a závěrečným rozloučením s nově získanými německými kamarády. Také oba ředitelé partnerských škol Werner Groß a Luboš Beran se vyslovili, že budou rádi ve spolupráci mezi školami pokračovat a podporovat tak přátelství mezi žáky. Předběžně se také domluvili na některých společných akcích. Máme se tedy do nového roku na co těšit.

Fotografie:

https://picasaweb.google.com/104227843013664470761/BogenProsinec2014?authkey=Gv1sRgCIj42NORibTcowE

 

 

              

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.