Okresní kolo McDonald´s Cup 2015

V květnu proběhlo v Tachově Okresní kolo McDonald´s Cupu pro kategorii A i B. Naši žáci 1. - 3. ročníku se umístili na 7. místě, žáci 4. - 5. ročníků se umístili jako druzí. Gratulujeme!

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.