Okresní kolo čtenářské soutěže

Naše škola se každoročně pod vedením Mgr. Gabriely Provazníkové a Mgr.Aleny Lávičkové stává pořadatelem čtenářské soutěže a hostitelem malých čtenářů zároveň.
Do krásných prostor městské knihovny se sjíždějí děti z celého okresu, aby poměřily své čtenářské dovednosti. Pokaždé se loučíme slibem, že se za rok zase sejdeme a náš slib svědomitě plníme.
Letos se zúčastnilo celkem 13 škol včetně té naší a ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 50 dětí.
Hodnocení se ujímají pedagogové, kteří jsou rozlosováni do jednotlivých kategorií. Přestože rozhodování není jednoduché, vždy je spravedlivé. Hodnotí se nejen čtenářský projev, ale také orientace v textu a porozumění mu.
Příjemným zjištěním je, že i v dnešním přetechnizovaném světě se stále najdou děti, které rády sáhnou ve volných chvílích po knize. Možná to bude i tím, že se do světa virtuality a internetu narodily a je to pro ně běžná součást života.
Během soutěže vždy panuje přátelská a pohodová atmosféra. Děti si domů odnášejí nejen novou zkušenost a snad i příjemné zážitky, ale na památku také účastnické listy a ti nejlepší navíc hodnotné ceny, samozřejmě, v podobě knih.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným školám, také pedagogům, kteří své žáky vedou tím správným směrem v oblasti čtenářské gramotnosti a v neposlední řadě také rodičům, kteří své děti v četbě podporují. 
Nesmím a nechci zapomenout ani na ředitelku městské knihovny paní Vasukovou, která nám každý rok ochotně pomáhá připravit vhodné podmínky pro konání a hladký průběh soutěže. 
Těšíme se zase za rok …
                                                                            Mgr. Gabriela Provazníková
Naše škola se každoročně pod vedením Mgr. Gabriely Provazníkové a Mgr. Aleny Lávičkové stává pořadatelem čtenářské soutěže a hostitelem malých čtenářů zároveň.
Do krásných prostor městské knihovny se sjíždějí děti z celého okresu, aby poměřily své čtenářské dovednosti. Pokaždé se loučíme slibem, že se za rok zase sejdeme a náš slib svědomitě plníme.
Letos se zúčastnilo celkem 13 škol včetně té naší a ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 50 dětí.
Hodnocení se ujímají pedagogové, kteří jsou rozlosováni do jednotlivých kategorií. Přestože rozhodování není jednoduché, vždy je spravedlivé. Hodnotí se nejen čtenářský projev, ale také orientace v textu a porozumění mu.
Příjemným zjištěním je, že i v dnešním přetechnizovaném světě se stále najdou děti, které rády sáhnou ve volných chvílích po knize. Možná to bude i tím, že se do světa virtuality a internetu narodily a je to pro ně běžná součást života.
Během soutěže vždy panuje přátelská a pohodová atmosféra. Děti si domů odnášejí nejen novou zkušenost a snad i příjemné zážitky, ale na památku také účastnické listy a ti nejlepší navíc hodnotné ceny, samozřejmě, v podobě knih.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným školám, také pedagogům, kteří své žáky vedou tím správným směrem v oblasti čtenářské gramotnosti a v neposlední řadě také rodičům, kteří své děti v četbě podporují. 
Nesmím a nechci zapomenout ani na ředitelku městské knihovny paní Vasukovou, která nám každý rok ochotně pomáhá připravit vhodné podmínky pro konání a hladký průběh soutěže. 
Těšíme se zase za rok …
                                                                                                                                                             Mgr. Gabriela Provazníková
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.