Okresní kolo čtenářské soutěže

    Již několik let je tradicí, že naše škola pořádá soutěž pro nejlepší čtenáře v našem okrese. A ačkoli nás stále více obklopují moderní technologie a žijeme ve světě internetu, stále ještě se mezi generacemi dětí najde dost takových, které dávají před virtuálním světem přednost knize.

    Svou zásluhu na tom mají jistě pedagogové, kteří děti k četbě vedou a motivují ve škole. Nutno však podotknout, že nemalou zásluhu sehrávají také rodiče, kteří své děti ve čtení podporují.

    V letošním roce se soutěže zúčastnilo 11 škol s celkovým počtem 44 dětí. Své čtenářské dovednosti měřily podle ročníků ve 4 kategoriích. V každé zasedala 3 - členná porota složená z pedagogů, která hodnotila nejen čtenářský projev, ale také orientaci v textu a porozumění mu.

V jednotlivých kategoriích byli vyhodnoceni vždy 3 nejlepší čtenáři, kteří si kromě diplomů odnesli také knižní ocenění. Pro všechny zúčastněné byly připraveny účastnické listy a jako památka na letošní ročník navíc herní pexesa s fotografiemi Plané, která věnovala do soutěže starostka města Planá Mgr. Martina Němečková.

    Celé setkání i utkání čtenářů proběhlo v přátelském duchu, navíc si všichni, včetně dospělých, jako bonus odnášeli pěknou vzpomínku a rozcházeli se se slibem, že se za rok sejdou zase...

                                                                                                                Mgr. Gabriela Provazníková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.