Odklad školní docházky

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musí žádost podat osobně u ředitele školy v termínu do 31. 5. 2014. Žádost musí být doložena doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení a doporučujícím stanoviskem odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Rozhodnutí ředitele školy si mohou rodiče vyzvednout osobně v kanceláři školy dne 6. 3. 2014 v době od 8:00 do 16:00, v následující dny pak od 8:00 do 15:00, spolu s fotografiemi ze zápisu. V červnu proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn.

Mgr. Luboš Beran
ředitel školy

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.