Od školního roku 2013/2014 hledá DDM nového vedoucího pracovníka

Požadováno pedagogické vzdělání, bezúhonnost. Zkušenosti s prací s dětmi a mládeží vítány.  

Úkoly nového vedoucího DDM:

* komplexní vychovatelská činnost, odborné usměrňování zájmových aktivit specializovanými metodami výchovné práce,

* výchovně vzdělávací činnost žáků a dospělých v oblasti volného času s odborným zaměřením na jejich celkový a specifický rozvoj,

* provádění informační a konzultační činnosti, odborné pomoci v oblasti zájmového vzdělávání žáků nebo pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců s odborným zaměřením na jejich celkový i specifický rozvoj,

* zajištění chodu správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat,

* vedení externích pracovníků, včetně předepsané dokumentace zařízení,

 

* pravidelná zájmová činnost – vedení zájmových útvarů,

 

* nepravidelná (příp. spontánní či prázdninová) činnost

* organizace akcí pro děti a mládež,

* organizace akcí v rámci grantové politiky, 

* organizace táborů, příp. soustředění,

* zajištění provozu zařízení,

 

* propagace

* výroba propagačních materiálů pro akce zařízení,

* aktualizace webových stránek,

* zajištění materiálů v zařízení i mimo areál zařízení potřebný pro zajištění akcí,

* spolupráce s médii,

* archivace materiálů k veškerým činnostem zařízení – fotodokumentace, články, …

* průběžná výzdoba zařízení,

* zpracování dalších materiálů dle podkladů ředitele,

 

* účast a pomoc při organizaci akcí,

* organizace soutěží vyhlášených MŠMT,

* spolupráce s externími organizacemi a subjekty.

 

Zájemci doloží škole životopis do 5. července 2013!

 

 

V Plané 10. června 2013

Mgr. Luboš Beran

         ředitel školy  

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.