Nebojme se spolu vzájemně komunikovat

"Dobrý den..." u někoho mnohokrát opakovaný začátek rozhovoru při pátečním " reportérování"

Někomu se zadařilo a sehnali milou a přívětivou osobu, která byla ochotna pomoci vynervovaným a ztrémovaným deváťákům s úkolem udělat a natočit rozhovor s místními obyvateli.

Někdo byl třeba 5 lidmi poslán " k šípku" nebo odbyt tím, že nemá čas. Teď již všichni víme, že není jednoduché přemluvit náhodné kolemjdoucí ke kratičkému interview a přitom se mile culit jako bychom se nadýchali rajského plynu. :-)

Eliška Hovorová, 9.B

 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli v pátek dopoledne na náměstí Svobody ochotní zodpovědět žákům jejich leckdy všetečné otázky a odvážně se s nimi nechali i natočit.

Tento úkol bychom si v rámci zdokonalování komunikativních dovedností v českém jazyce a snahy naučit se prezentovat i na veřejnosti mimo školu rádi zopakovali. Nebojte se zastavit s našimi žáky, nebudou vám nabízet výkonné vysavače ani přemlouvat ke změně mobilního operátora, jen se vám pokusí položit pár otázek týkajících se města, ve kterém žijí...pro ně je to zase něco nového a myslím, že to mnohým z nich pomůže zbavit se zbytečného ostychu a zjistí, že komunikovat s lidmi, které neznají, může být zajímavé a leckdy i přínosné.

Mgr. Jana Pudilová

 

Ukázku z ankety je možné vidět zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.