Návštěva 2.B v knihovně

Již po několikáté jsme se byli podívat v naší městské knihovně. Pokaždé se zde dozvídáme mnoho zajímavých informací.
Nyní jsme si povídali o ilustrátorech dětských knih. Ondřej Sekora, Helena Zmatlíková a Josef Lada mají , v knížkách  pro děti, krásné ilustrace. Někteří z nás již několik knih, s těmito ilustrátory, přečetli. Věřím, že po této besedě si i další děti rády přečtou některé z těchto knížek.
Již po několikáté jsme se byli podívat v naší městské knihovně. Pokaždé se zde dozvídáme mnoho zajímavých informací.
Nyní jsme si povídali o ilustrátorech dětských knih. Ondřej Sekora, Helena Zmatlíková a Josef Lada mají , v knížkách  pro děti, krásné ilustrace. Někteří z nás již několik knih, s těmito ilustrátory, přečetli. Věřím, že po této besedě si i další děti rády přečtou některé z těchto knížek.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.