Našemu adoptivnímu bráškovi už je 15

Také se vám nechtělo po prázdninách do školy? Také si někdy říkáte: Kdyby ta škola tak nebyla…. Každému z nás se to asi někdy přišlo na mysl. Nějak si ani neumíme představit, že existuje někdo, kdo si říká : Kéž bych tak mohl jít do školy! A přece je to tak. Jsou děti, které by do školy tak rády chodily, ale nemohou. Ať už jsou příčiny jakékoli, škola je pro ně nedostupná. A právě pomoc takovým dětem se stala hlavním motivem účasti naší školy v projektu Adopce na dálku. Před devíti lety kontaktovala jedna z maminek a členka SRPŠ při škole Na Valech Eva Vošahlíková organizaci, která zprostředkovává adopci na dálku. My jsme se tak na základě její iniciativy stali adoptivními rodiči indického chlapce Sunila Kodiyi. Sunil pochází z chudé rodiny žijící v oblasti Karnataka v Indii. Je nejstarším synem, má tři sourozence. Sunil je dnes díky nám žákem deváté třídy a k naší radosti se učí velmi dobře. V nižších ročnících se rád účastnil výtvarných soutěží . Dnes dává přednost soutěžím sportovním, například ve volejbale , a navštěvuje taneční kurzy. Každoroční finanční sbírka u příležitosti Zpívání u vánočního stromu Na Valech, sbírka mezi dětmi i zaměstnanci školy a příspěvek ze SRPŠ umožňuje Sunilovi chodit do školy a získat vzdělání, které je v této časti světa tolik potřebné. Věříme, že díky naší finanční podpoře bude Sunil i nadále ve studiu pokračovat a jednou se sám stane vzdělaným člověkem, který bude schopen pomáhat dalším indickým dětem chodit do školy a plnit tak jejich přání a sny.

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.