Naše sportovní úspěchy

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ

OVOV Tachov -  30.3.2016

Soutěže všestrannosti se naši žáci a žákyně účastnili poprvé. V soutěži družstev jsme obsadili hezké 4. místo a v soutěži jednotlivců ve své kategorii postoupili do krajského kola J. Šroub a M. Ščasnárová. Soutěž pro představu tvořilo těchto 5 disciplin:  skákání přes švihadlo, kliky, driblink na desetimetrové dráze (všechny tyto discipliny po dobu 2 minut), hod plným míčem a trojskok z místa.

Okresní soutěž v přehazované Tachov - 5.4.2016

Družstvo starších žákyň při první účasti obsadilo krásné 2. místo a byly velikým překvapením pro ostatní soupeřky.

Atletický trojboj – školní soutěž - 18.4.2016

Školního kola této tradiční soutěže se zúčastnilo 10 dívek a 10 chlapců, což není moc, když zvážíme, že na 2. stupni je přibližně 250 žáků a propozice byly na sportovní nástěnce vyvěšeny 14 dní. Soutěž se skládala z hodu plným míčem, člunkového běhu a skoku dalekého z místa.

V jednotlivých kategoriích zvítězili: J. Veselý (6. B); R. Liška (9. A); M. Ščasnárová (8. B), a  Š. Rabová (7. B).

Všem sportovcům děkujeme za účast a předvedené výkony a blahopřejeme k dosaženým úspěchům.

Mgr. Alena Schreilová

učitelka TV

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.