Nabídka vystoupení kouzelníka ve školní družině

Nabídka vystoupení kouzelníka ve školní družině
I v letošním školním roce je v plánu školní družiny vystoupení kouzelníka, které se setkalo v minulém školním roce s velkým ohlasem. Toto představení proběhne 9. 2. 2017 (čtvrtek) v 14.15 v Aule školy na náměstí, cena pořadu je 40,- Kč. V případě nenaplnění kapacity si dovolujeme nabídnout toto vystoupení i dalším žákům 1. stupně. Pokud máte zájem, kontaktujte vedoucí vychovatelku Libuši Zichovou (oddělení Dráčků) buď osobně, nebo telefonicky na čísle 777 983 630. Počet míst je omezen.
                                                                           Vedoucí vychovatelka ŠD Bc. L. Zichová.
I v letošním školním roce je v plánu školní družiny vystoupení kouzelníka, které se setkalo v minulém školním roce s velkým ohlasem. Toto představení proběhne 9. 2. 2017 (čtvrtek) v 14.15 v Aule školy na náměstí, cena pořadu je 40,- Kč. V případě nenaplnění kapacity si dovolujeme nabídnout toto vystoupení i dalším žákům 1. stupně. Pokud máte zájem, kontaktujte vedoucí vychovatelku Libuši Zichovou (oddělení Dráčků) buď osobně, nebo telefonicky na čísle 777 983 630. Počet míst je omezen.
                                                                                                                                   Vedoucí vychovatelka ŠD Bc. L. Zichová.
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.