Minimální preventivní program

        V listopadu v rámci Minimálního preventivního programu se žáci 6- 8. ročníků zúčastnili programu, kterým bychom chtěli upozornit na rizika dospívání, kyberšikany, bulimie a anorexie. Pro jednotlivé ročníky byla vybrána témata, která jsou v daných věkových kategoriích nejaktuálnější.

        Pro děvčata 6. ročníku se vybrala přednáška s názvem Čas proměn, kde se žákyně seznámily s taji dospívání, s jejich pohlavním zráním a hygienou. Žáci 7. ročníků byli pak během dvou hodin různými aktivitami přesvědčováni o nebezpečnosti sociálních sítí. Program se jmenoval Jsi online a snažil se o to, aby si děti uvědomily mocný vliv sociálních sítí a uměly se případné kyberšikaně bránit. Přestože neustále před těmito nešvary varujeme, stále se během školního roku řeší nevhodná, vulgární či urážející komunikace na sociálních sítích. Osmé ročníky se v rámci výchovy ke zdraví (v programu Pohled do zrcadla) snažili pochopit důležitost zdravého stravování a potřeby pohybu. Zvláště u této věkové kategorie dochází velmi často k nepřijetí svého těla a trápí se komplexy ze svého zevnějšku. K bulimii či anorexii je pak jen krůček. Tato problematika se netýká jen děvčat, ale i mnoha chlapců, kteří jsou neustále konfrontováni s ideály dnešní doby.

      Žáci sice kladně hodnotili úroveň a smysl těchto programů, mají ovšem krátkou paměť, proto bychom v osvětě chtěli i nadále pokračovat. Nabízí se celá řada velmi závažných problémů současných dětí - kouření, kladný vztah k alkoholu, sebepoškozování, absence smyslu života a hlavně přeskakování některých fází života. Děti si mají hrát, na dospělácké chování mají ještě dost času. Stihnou-li všechno do patnácti, co pak se zbývajícími lety?

                                                                                Jana Seidlerová, školní metodik prevence

 

                                          

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.