Mikulášská nadílka

Dne 6.12.2018 jsme šli na valskou školu postrašit malé děti. I když chodí Mikuláš o den dříve, dětem to vůbec nevadilo a náramně si to užily. I my jsme si užívali spoustu zábavy a ochotu všech spolupracovat. Valské peklo bylo rozděleno na několik stanovišť. Zde děti plnily čertovské úkoly s nemalou dávkou strachu. Po dlouhé stezce plné děsu mohly děti hledat útěchu v náruči andělů, kteří měli připravenu sladkou odměnu. Tím skončila jejich dobrodružná cesta. Nápomocny nám byly též paní učitelky a paní asistentky, které na vše dohlížely a pomohly nám celou akci uskutečnit. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomohli a doufáme, že si takovou legraci užijí děti i příští rok.

                                                                                                                              Vaše hrůzostrašná 9.C

Čtvrtek bych nazvala týmovou spoluprací. Společně s 9.C jsme připravili Mikuláše. Bylo hodně legrace a za nás andílky bych chtěla poděkovat, že jsme se mohli zúčastnit. Děti nám slíbily, že budou hodné. Doufáme, že to vydrží….. Nevím, jak v pekle, ale já si to užila a atmosféra byla úžasná. Všichni jsme se zapojili a přiložili ruce k dílu.

                                                                                                                            Váš malý andílek z 9.A

Fotografie:

 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.