Mikulášská nadílka ve škole

V pátek 4. prosince navštívil naše žáky Mikuláš se svojí družinou. Doprovázeli jej andělé a řetězy rámusila tlupa čertů. Navštívili žáky 1. až 3. tříd, aby se zeptali, zda jsou ve třídách pilné a hodné děti. Každý z nás občas zlobí. Hříšníci dostali šanci vykoupit se básničkou nebo písničkou. Někde recitovala či zpívala celá třída. Ve třídě 3. C musel své žáky zachránit dokonce pan učitel třídní. Všechny „zlobivce“ a „zlobivky“ si čerti poznačili černou šmouhou. Nad nikým se nemá lámat hůl, a tak nakonec každé dítko dostalo něco sladkého na zub. Velké poděkování patří žákům 5. B, kteří se přestrojili za čerty a anděly a pro své mladší spolužáky uspořádali nadílku. Děkujeme i Mikuláši – Jiřímu Opavovi z 8. B, že se stal na dopoledne Mikulášem a uhlídal celou tu tlupu čertů. Děkujeme i vedení DDM i ZŠ za finanční podporu. Na fotky z Mikuláše 2015 u nás ve škole se můžete podívat v galerii. 
Mgr. Monika Pelánová, tř. uč. 5. B
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.