Mikuláš, Čerti a Andělé

Stejně jako v minulých letech i letos navštíli žáky prvního stupně naší školy Čerti, Mikuláš a Andělé. Obdarovali děti hodné a poslušné, ale došlo i na pokárání dítek zlobivých a nezbedných.

Děkujeme žákům 9.B za zorganizování a uskutečnění této tradiční akce.

ČERTOGALERIE

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.