Melchiorka

Každoročně se žáci naší školy ze 4. a 5. ročníků těší na tzv. „Melchiorku“. Co je to? Jedná se o sportovní setkání škol  Plzeňského kraje, které ve spolupráci s AŠSK organizuje naše základní škola. I letos jsme vyrazili 11. 6. od Hornického muzea se třiceti dětmi směr Melchiorova Huť. V tomto sportovně-rekreačním zařízením jsme strávili  tři dny plné sportu, slunce, zábavy. Spolu s námi o medaile bojovali žáci ze ZŠ Čapkova ul. v Klatovech, ZŠ v Chodové Plané, ZŠ ve Starém Sedlišti a ze ZŠ Bezdružice. Přivezli jsme spoustu diplomů a medailí, navázali nová přátelství a třeba i překonali strach 
z první noci bez rodičů. Podle ohlasů dětí můžeme, myslím, říci, že se akce opět vydařila. Poděkování patří nejen p. učitelce Koťátkové, která je každoročně součástí realizaního tandemu, ale i dětem, které svým přístupem přispěly ke skvělé atmosféře a pohodě. Jako důkaz si prohlédněte fotky v galerii. 
 
                                                                                                                                                                                Mgr. Monika Pelánová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.