Májový turnaj 3., 4. a 5. tříd v přehazované

Ve středu 6.10. 2014 se uskutečnil turnaj třetích, čtvrtých a pátých  ročníků v přehazované. Do soupeření, v nafukovací hale, se zapojilo 61 děvčat a kluků z osmi tříd (3.A, 3.B,4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C).
  Děti měly radost ze hry a bojovaly s velkým nasazením, důkazem jsou krásné fotografie z turnaje ve fotogalerii. Celkem se hrálo 28 zápasů.  Nejlepším týmem, který obsadil 1. místo a získal zlatý putovní pohár, se stala 5.A, na druhém místě byla 5.C a třetí příčku obsadila 5.B.
Všechny týmy byly odměněny diplomy a sladkou odměnou, které zajistila paní učitelka M .Pelánová.
Poděkování patří nejen zúčastněným sportovcům, ale i pedagogům, kteří pomohli při organizaci turnaje (M. Vrška, B. Vodrážková).
                                                                                                                                                Všem děkuji!
                                                                                                                                              Martina Koťátková
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.