Logická olympiáda 2015

Třída 5. B naší školy se zúčastnila celostátní soutěže LOGICKÁ OLYMPIÁDA, kterou pořádá Mensa ČR. Co je to Mensa? Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Úkolem žáků bylo vyplnit na internetu IQ test. Letošního ročníku se nominačních kol zúčastnilo celkem 13.330 řešitelů v kategorii 2. – 5. třída. Z naší školy byli nejúspěšnější tito tři řešitelé: Kateřina Hayerová, Jan Kuliš a Adéla Gašparovičová. Ve srovnání celorepublikových výsledků se všichni naši žáci umístili mezi 75% nejlepších řešitelů v ČR. Do krajského kola však letos nepostoupil žádný z nich. Všem děkujeme za účast.   

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.