Krajské kolo OVOV

Naše žákyně, konkrétně Renata Pavlasová z 9.B a Kateřina Ščasnárová ze 6.B, postoupily díky výborným výsledkům na okresním kole OVOV do krajského kola. To se konalo v Tachově 31.5. a musím napsat, že opět výborně reprezentovaly naší školu! Postupně bojovaly v nejrůznějších disciplínách jako například běh na 60 a 1000 m, anebo hod míčkem. Kateřina Ščasnárová obsadila nakonec krásné 7. místo a Renata Pavlasová skončila na výtečném 2. místě!

Na závěr bych chtěl holkám poděkovat za vzornou reprezentaci školy!

Stanislav Rous, učitel TV

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.