Kolik dětí zachráníme?

Žáci a učitelé druhého stupně a přípravné třídy budovy Na Valech rozšiřují svou charitativní pomoc potřebným. Rozhodli se získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Žáci a učitelé se pokusí získat peníze na nákup co největšího počtu panenek a zachránit tak život dětem v zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou.

Během následujících dvou týdnů budou žáci v rámci vyučování či volného času vyrábět velikonoční dekorace, péct perníčky a jiné sladkosti. Ve dnech 25. – 27. března budou své výtvory nabízet za symbolické ceny na prodejní výstavě v prostorách vestibulu obchodní domu v Plané na náměstí, budovy Na Valech ZŠ Planá (další prodejní místa budou zveřejněna na plakátech). Získané peníze budou použity na nákup panenek v internetovém obchodě UNICEF.

Dovolujeme si tímto pozvat na velikonoční výstavu všechny ty, kteří jsou ochotni přispět na adopci panenek a pomoci tak dětem v rámci projektu UNICEF a zároveň si odnést některou z drobných dekorací či sladkostí vyrobenou žáky školy.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.