Jak Na Valech děti vybíjely

Ve dnech 4.a 6. března proběhly turnaje ve vybíjené žáků čtvrtých a pátých tříd. Všichni přišli sportovně naladěni a předvedená hra tomu odpovídala.

Ze čtvrtých tříd jednoznačně zvítězila třída 4.A, druhé místo obsadila 4.B a bronzové třetí místo třída 4.C.

Mezi páťáky suverénně zvítězila 5.A, druzí byli žáci z 5.C a třetí pozice patřila 5.B.

Nejlepší a ochotní sportovci ze čtvrtých a pátých tříd budou dále vybíjenou trénovat a budou naši školu reprezentovat v okresním kole ve vybíjené v Tachově 16. dubna.

Velkou motivací kromě drobných odměn a touhy zvítězit byl také fakt, že si zahrají proti učitelům 1. stupně. Ti již také pilně trénují!

Mgr. Martina Koťátková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.