Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - DRUŽINA

Zápis do školní družiny proběhne v posledním týdnu prázdnin od 30.8. do 1.9. v odděleních nad školní jídelnou na náměstí, 4.9. ráno pak v ranním oddělení školy Na Valech. Časový harmonogram zápisu bude vyvěšen na nástěnce u školní družiny. 

Informace o zápisu a další dotazy zodpovíme také telefonicky na číslech 777 983 630 nebo 374 630 425. Tato čísla jsou dostupná na webových stránkách školy.

Na stránkách školy najdete v průběhu prázdnin podrobnější informace o školní družině, které vám doporučujeme přečíst. Na konci prázdnin (pravděpodobně 1.9. odpoledne) proběhne informativní schůzka pro rodiče - účast nutná!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školní družiny je denně ráno od 6:30 h. ráno v budově Na Valech, odpoledne od 11:45 do 16h. ve čtyřech odděleních na náměstí.

Poplatek za školní družinu činí 70Kč měsíčně, platí se vždy za celé pololetí 350Kč.

                                                                                                                                     Bc. Libuše Zichová, vedoucí vychovatelka

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.