Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

ZŠ Planá zve rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 12.6.2014 od 17 hodin v budově ZŠ Na Valech. Rodiče se seznámí s budoucími třídními učitelkami a budou jim poskytnuty informace potřebné pro zahájení školní docházky.

Srdečně všechny zveme.

Mgr. Blanka Iccacová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.