Informace pro rodiče žáků školní družiny – čipy a požadavky

Vážení rodiče,
Vaše čipy na vyzvedávání dětí jsou připraveny k vyzvednutí v oddělení Dráčků (Žabáků) každý den od 13.00 do 16.00 hodin. 1 čip stojí 100,- Kč. Prosíme, vyzvedněte je nejpozději do 13. 9., abyste mohli děti vyzvedávat. Pravděpodobně od 16. 9. bude systém plně funkční.
Kdo ještě neuhradil poplatek 350,- Kč za 1. pololetí, nechť tak učiní také nejpozději do 13. 9.
Dále Vás žádáme, abyste dětem podepsali všechny věci (bundy, obuv, přezůvky do ŠD aj.), které si odkládají v šatně. Děti si je často nepoznají a stále řešíme záměny apod.
Od příštího týdne vybíráme také 20,- Kč na pitný režim ve školní družině, tento obnos odevzdejte vychovatelce v oddělení, do kterého je Vaše dítě zapsáno. Pokud toto oddělení bude uzavřeno (z důvodu nízkého počtu přítomných dětí), obnos od Vás přebere kterákoli jiná vychovatelka.
 Pro Vaši informaci budou v provozu oddělení takto:
Oddělení Dráčků denně od 11.45 do 16.00 h.,
oddělení Žabáků denně od 11.45 h. do 16.00 h.,
oddělení Tygříků v úterý, středu a pátek od 11.45 do 14.00 h., pondělí a čtvrtek od 13.05 h. do 14.00 h.,
oddělení Broučků denně od 13.05 do 15.00 h. Pokud bude oddělení uzavřeno, Vaše děti budou mimo tento čas umístěny v jiném oddělení.
Děkujeme za pochopení.                                                                         Vedoucí vychovatelka Libuše Zichová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.