Hastings aneb Jazyková bitva o Anglii

Hastings aneb Jazyková bitva o Anglii

Sedmidenní jazykový pobyt v anglickém Hastings vzdáleném cca dvě hodiny jízdy od Londýna, uspořádaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.2486 - projektu Cestování s knihou, poskytl deseti žákům ze ZŠ Planá (7. - 9. třída) nejen vzdělání v angličtině, ale i poznávání krás hrabství Východní Sussex.

Během celkových dvanácti dopoledních hodin výuky pod vedením zkušených anglických lektorů žáci s nadšením rozšiřovali své jazykové znalosti, kooperovali s žáky dalších zúčastněných škol, soutěžili, sledovali krátké video-příspěvky a především byli takto přirozenou cestou nuceni hovořit pouze anglicky. K jazykové obratnosti přispělo podstatnou měrou i ubytování v rodinách, které žáci velmi kvitovali. Seznámili se s jinými rodinnými zvyklostmi, učili se rychle reagovat na změnu prostředí a současně tak aktivně využívali své jazykové znalosti a komunikační dovednosti.

Odpolední poznávací program zahrnoval např. návštěvu hradu a podzemní nemocnice z II. světové války v přístavním městě Dover, výlet do impozantního města Brighton, vycházku po křídových útesech Seven Sisters s dechberoucím výhledem na moře a v závěru návštěvu hlavního města Velké Británie – Londýna. I přes náročnější program a cestování, které zahrnovalo přejezd kanálu La Manche trajektem, celý zájezd žáci komentují následovně:

„…poprvé jsme šli do školy, kde na nás mluvili jen anglicky. Po škole jsme šli na oběd, na který jsme se vůbec netěšili, ale opak byl pravdou – bylo to super! Odpoledne nás naložili do autobusu a jeli jsme do pirátské vesničky Rye, Battle, návštěva Yesterday´s World a procházka kolem Battle Abbey…(Kateřina Majerová)

„Má rodina byla těch sedm dní úplně skvělá. Příjemná a nápomocná. Pořád se mnou mluvili anglicky. Moc se mi po nich stýská. Stejně jako po naší paní učitelce Mrs. Hamblinové…“ (Jan Pliml)

„Moje týdenní rodina byla super. Bydleli jsme u starší paní a pána. Moc se mi tam líbilo…Nejvíc jsem si povídala s Gasem, tomu jsem rozuměla nejvíc, viděla jsem ho každý den. Byl hodný. Nejvíce se mi líbily snídaně, kde jsme měli na výběr tousty, nebo lupínky…bylo to strašně dobré…sedmidenní pobyt v Anglii jsem si moc a moc užila.“ (Věra Fialková)

„…Nejpřínosnější pro nás byly asi ty lekce ve škole, kdy nám nezbývalo nic jiného, než překládat a odpovídat na otázky učitele. Celkově mi pobyt v Anglii pomohl rozšířit svojí znalost angličtiny.“ (Kryštof Janata)

Velké díky patří všem zúčastněným a taktéž Student Agency za naprosto bezproblémový průběh akce.                                                             

Mgr. Veronika Vavříková

 

 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.