Hallooween v 5. A

Na vyvrcholení posledního dne našeho projektu Hallooweenu jsme se připravovali několik dní předem. Nejdříve jsme se seznámili s tradicí tohoto svátku, při VV jsme si vytvořili pavoučí kloboučky, také jsme dramatizovali pověst o Jackovi, proč se vlastně dlabou dýně. V HV se naučili legrační píseň „ Příšera“, v Čj jsme skládali a vymýšleli zaklínadla a recepty na všelijaké lektvary „ na krásu, na hloupost, krásu i odvahu“ a při Prč jsme si složili netopýra. Nakonec jsme si nakreslili hallooweenské pláště , vydlabali dýně a v některých třídách zazpívali a ukázali své výrobky, které se nám povedly. Hallooween jsme si užili a domů jsme si odnesli pěkně vydlabané dýně.

Žáci 5.A

https://goo.gl/photos/P6eqp9bz9cN2Fvcr6

Články

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Dne 14. března 2013 proběhlo na ZŠ Zárečná v Tachově okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili zástupci z 8 škol včetně osmiletých gymnázií. Olympiáda se konala ve čtyřech kategoriích, kde jedna byla vypsána pouze pro střední školy. Naše škola měla zastoupení v kategorii 6. ročníku,...
Celý článek

Kolik dětí zachráníme?

Žáci a učitelé druhého stupně a přípravné třídy budovy Na Valech rozšiřují svou charitativní pomoc potřebným. Rozhodli se získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně...
Celý článek

Informace pro rodiče a žáky Základní školy Planá

Od začátku školního roku 2013/2014 dochází z organizačních důvodů k přemístění tříd I. i II. stupně. Žáci I. stupně naší základní školy budou umístěni do budovy Na Valech 143 a žáci II. stupně se budou vzdělávat v budově na náměstí Svobody 59. Kromě tohoto rozhodnutí nás čekají ještě další úpravy....
Celý článek

Informace o vytvoření DUM v rámci projektu EU - Peníze školám

V rámci projektu EU - Peníze školám vytvořil Mgr. Martin Vrška DUMy, zaměřené na práci s písní na 1. stupni ZŠ. Bylo vytvořeno 20 ks výukových materiálů, pomocí kterých se žáci mohou naučit nejen píseň, ale osvojí si či procvičí znalosti z hudební nauky za  použití písní autorské dvojice J....
Celý článek

Žáci přijatí do 1. třídy

Rozhodnutí ředitele školy si mohou rodiče vyzvednout osobně v kanceláři školy každý den po 6. 3. 2013 do 14.45 hod., spolu s fotografiemi ze zápisu. V červnu proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn a včas oznámen. Rodiče, kteří budou žádat o odklad...
Celý článek

Zápis do 1. tříd 2013

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhl zápis budoucích prvňáčků v budově Na Valech. Rodiče s dětmi prošli školu od přízemí až do druhého patra. Po cestičce k zápisu mohli návštěvníci poznat téměř celou školu. Kromě čtyř zápisových tříd byla pro zájemce připravena sportovní herna a interaktivní tabule....
Celý článek

KANTORSKÝ BÁL 2013

S potěšením oznamujeme veřejnosti, že po jednoleté přestávce je tady opět KANTORSKÝ BÁL. Jako v předchozích letech  bude se konat v aule v budově školy na náměstí, tentokrát 9. března 2013. Další nezbytné informace včas najdete na stránkách PM, na plakátech a na webu školy. Těšíme se na...
Celý článek

Soutěž v anglické konverzaci

Jako každý rok i letos se rozeběhla řada soutěží. Soutěž v angličtině má mezi nimi své pevné místo a ve školní roce 2012/2013 se jí zúčastnilo 9 žáků z druhého stupně plánské ZŠ.  Z 8. tříd to byly dívky Lucie Koronová, Tereza Chalupná, Tereza Moulisová, Ivana Vančurová, Denisa Vorlová a...
Celý článek

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.