Fotografická soutěž

 

Dům dětí a MKS ve spolupráci s Fotografickým spolkem vyhlašuje další fotografickou soutěž .
Témata: VODA nebo STROM


Je na vás, které téma si vyberete. Zúčastnit se mohou děti i dospělí (1. kategorie - děti do 11 let, 2. kategorie - 12 - 18 let, 3. kategorie - dospělí) - každý soutěžící může odevzdat max. 3 snímky.
Uzávěrka soutěže bude 20. 10. 2012. Vaše práce vyhodnotí odborná porota , na vernisáži v měsíci listopadu vyhlásíme vítěze a zahájíme výstavu.
Fotografie zasílejte na email l.vivodikova@seznam.cz nebo přineste fotografie na CD,DVD, flashdisku do DDM nebo MKS. Nezapomeňte na jméno, věk a adresu autora. Další podrobné informace získáte na plakátech, na www.zsplananamesti.cz, v DDM nebo na MKS.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.