Exkurze Mariánské Lázně (8. B a 8. C)

Dne 23.10. jely třídy 8.B a 8.C vlakem společně na exkurzi do Mariánských Lázní. Tato exkurze se jmenovala 'Putování za prameny' a uskutečnila se v rámci předmětu chemie. Průvodkyně, které nás seznamovaly více s Mariánskými Lázněmi a které nás také učí předmět chemii na druhém stupni, byly paní učitelky Gomoláková a Říhová. 

Celá exkurze byla zaměřena hlavně  na informace o pramenech, protože v nich je obsaženo mnoho chemických látek ( železo, oxid uhličitý, minerální soli ...)

Když jsme všichni v pořádku dojeli do M.L., prošli jsme se k pravoslavnému kostelu sv Vladimíra. 8.C byla v tomto kostele už asi v šesté třídě, zato 8.B viděla tento kostel zevnitř poprvé. Určitě nás nejvíce uchvátil ikonostas.. Každý detail byl důkladně propracovaný a nádherně namalovaný. Vůbec jsme nevěděli, že je tam použito pravé zlato a že ikonostas vyhrál v Paříži první místo. Když to shrnu, nejhezčí pravoslavný kostel, který jsem kdy viděla. Byla jsem jím uchvácená!

Z pravoslavného kostela sv. Vladimíra jsme se vydali k Anglikánskému kostelu. Bohužel jsme se nedostali dovnitř kostela, takže jsme se podívali jen na menší nástěnku, kde jsme si přečetli časy, ve kterých jsou slouženy mše a kde je uvedeno, jaké akce se v tomto kostele budou dít v nejbližší době. U kostela jsme měli menší přestávku s možností se napít a tak trochu popadnout dech.

Dále jsme postupovali k našemu hlavnímu bodu – ke kolonádě. Vytvořili jsme skupinky, ve kterých byly maximálně tři děti, ne více. Dostali jsme hodinu a půl času na vypracování pracovních listů. Většině z nás se nejdřív zdály otázky velice těžké, ale po chvíli jsme zjistili, že to není až tak zlé. Na konci této exkurze jsme si všichni udělali společné foto. Měli jste vidět ten zmatek! Samé jen: "Já chci fotku s tebou!“ „Já zase s tebou! Ne, já s ní/ním budu mít první fotku!", a tak dále. Fotky, které takto vznikly, jsme umístili na webové stránky. 

Musím říct za celé třídy, že jsme si tuto exkurzi náramně užili. Mně osobně se líbila nejvíc za všech exkurzí. A navíc byl každý určitě rád, že jsme mohli zmizet ze školy a nemuseli se učit.

Monika Skřičková,

8. B

Fotografie z exkurze  zde .

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.