Exkurze Gutštejn

Dne 19. 11. 2015 pořádala ZŠ Planá exkurzi na zříceninu hradu Gutštejn pro 7. ročníky. Exkurze se zúčastnili vybraní žáci 7. ročníků pod vedením Mgr. Zdeňka Třešňáka a Dity Predkové. Exkurze měla žákům přiblížit důvody vzniku středověkých pevností v kulturním a společenském kontextu doby. V dějepisné části se žáci prostřednictvím výkladu vyučujícího a informačních tabulí zaměřili na historii hradu a procvičili své znalosti středověku za pomoci pracovního listu. Ve výtvarné části si žáci vyzkoušeli kresbu rudkou v plenéru s využitím vhodné pozice ke ztvárnění zříceniny a okolní přírody. Celá exkurze proběhla v 3 hodinovém bloku za neustálého sledování změn počasí, které by mohlo exkurzi znepříjemnit. I přes občasné mrholení se však celý výlet nesl v duchu dobré nálady a nadšení nejen ze strany žáků. Chování žáků i následná zpětná vazba při hodinách dějepisu i výtvarné výchovy bude do budoucna pravděpodobně impulzem k dalším podobným akcím.

Moc se mi líbila včerejší exkurze na zříceninu Gutštejn. Dověděla jsem se toho hodně. Výtvarná část byla docela fajn, ale škoda že pršelo. Paní učitelka nám poradila jak to máme kreslit. Ale ze všeho nejvíc mě bavila ta druhá část, kdy jsme si šli projít zříceninu. Pak jsme sešli dolů pod zříceninu, kde protéká Hadovka. Kde jsme vypracovávali pracovní list o zřícenině Gutštejn. Byl to super výlet.  Štěpánka Rabová

Líbilo se mi to. Bylo skvělé, že k tomu byl i výklad a něco sem se dozvěděla. Výtvarná část mě celkem bavila, ale bylo špatný, že pršelo, takže se mi to mazalo a rozpouštěl se mi papír v ruce. Pracovní list byl celkem jednoduchý, ale když jsem seděla a psala tak mi byla zima. Údajně tam měl být dravec, ale neviděla jsem nic, co by tomu nasvědčovalo. Nejlepší bylo, když jsme sestupovali z hradu. Helena Pospíšilová

Jeli jsme na exkurzy na hrad Gutštejn. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Nejdřív nás pan učitel provedl a pak rozdal pracovní listy. Dále jsme se vyměnili s druhou skupinou a začali jsme hrad kreslit. Bylo to zábavnější než sedět ve škole. Bylo to na čerstvém vzduchu jen škoda, že pršelo a byla zima. Chtěla bych víc takových exkurzí.  Trejbalová Eliška

Výlet se mi velmi líbil akorát hodně pršelo a byla velká zima, ale všichni jsme přežili. Malířská skupina zůstala s paní učitelkou před hradem a kreslila zříceninu Gutštejna. Obrázky zmokly a špatně se nám to kreslilo, protože obrázky lítaly sem a tam a byli mokrý. Mohli jsme místo kreslení mít nějakou společnou zábavu nebo jsme si mohli povídat. Bylo to hodně zajímavý moc se mi líbila okna a ,,věž". Byl tam krásný most i informační tabulky ty pro nás byli hodně zajímavý i důležitý, protože jsme museli vypracovat pracovní list. Ráda bych jela na další takový podobný výlet neboli exkurzi. Děkujeme paní učitelce a panu učiteli že nás vzali na krásný výlet. Tramy Luongová.

Mně se výlet líbil, bylo to zajímavé, dověděla jsem se spoustu nových věcí. Výtvarná část se mi také líbila, protože byla zábavná a  i když jsme něco neuměli nakreslit tak nám paní učitelka ráda pomohla. Vali Turková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.